Vi använder oss av en säker trädfällning då vi använder Huddig med korg samt skylift vid högre höjder. Utbildad personal med motorsågskörkort.