Kontakt

Sjöléns Fastighetsskötsel AB
Vikingavägen 43 E, 857 41 Sundsvall

Fax: 060-171059
Telefon / Fax: 060-171059

 Tomas Sjölén VD 070-3396469 Personalansvarig/Grävning  Kundkontakt

 Jan-Erik Sjölén VD 070-1907779 Grävning /Ekonomi/Faktura frågor

 Mikael Persson  Fastighetsskötare    070-3614565 

 Ulf  Hulinder      Fastighetsskötare    070-2600285

 Niklas Häggberg Fastighetsskötare     076-2006949

 

 Gun-Britt (Lokalvårdare) 070-2169726

Epost: info@sjolens.nu

Öppettider är 07.00-16.00