Välkommen till Sjölens Fastighetsskötsel AB

Trädfällning

Att fälla träd är ingen enkel uppgift och ofta krävs det ordentliga redskap och maskiner för att fälla träd på ett säkert sätt. 

Ta inga onödiga risker hör av dig till oss.

Vi använder oss av en säker trädfällning då vi använder Huddig med korg samt skylift vid högre höjder. 

Utbildad personal med motorsågskörkort.

Huddig med Korg

Skylift

Utbildad personal